juli 4, 2017 admin

Team facilitering och Teamfacilitator

Team facilitering, vad betyder det uttrycket egentligen? Det kan vara förvirrande då det är ett relativt nytt ord.

En faciliator är någon som engagerar sig i och hjälper en grupp människor att nå gemensamma mål och visar hur målen kan uppnås. Facilitatorn är neutral och tar inga direkta ställningar i gruppdiskussionen, utan är endast där för att hjälpa till, förstå behoven och styra diskussionen mot konkreta lösningar. En faciliator behöver inte vara en expert inom ämnet, utan det är en person som lyssnar, sorterar och sedan hjälper till med hur problemet ska lösas.

Ett exempel var en arbetsgrupp som hade ett rejält problem. Många mådde dåligt och medarbetare var på vippen att sluta. Efter två timmars facilitering hade gruppen fått hjälp att komma fram till några konkreta steg att vidta nästa arbetsdag. Insatsen ledde till en helt annan framåtanda och konkreta resultat där problemet minskade drastiskt. Två timmar. Eller uppsägningar. Valet är enkelt, eller hur?

Du undrar kanske om det här går att lösa internt. Mitt svar är oftast nej. Det behövs en extern resurs som:

  • står utanför problemet
  • har en särskilt utvecklad förmåga att ta in vad som sägs
  • har fingertoppskänsla om vad i diskussionen som ska sorteras ut
  • utmanar gruppens begränsande tankemönster och leder mot stärkande diton

Det är på ett sätt personlig utveckling eftersom personer får hjälp genom att skapa bättre och mer konstruktivt sätt att tänka på. Personlig utveckling kan göras både i grupp och enskilt beroende på vad man själv anser känns bekvämast. Många vill ha facilitering i grupp då man inte är ensam och får vara med andra som upplever samma problem. Andra vill inte visa upp sitt problem för någon utan väljer att ta det själv med coachen.

Har du eller arbetsgruppen någon utmaning eller problemställning att bita i? Då erbjuder vi på CommZone team faciliteringföreläsningar samt coaching antingen i grupp eller enskilt.

team facilitering