augusti 5, 2017 admin

Team facilitering – Konsten att bli en superlyssnare

Team facilitering – Konsten att bli en superlyssnare


Ett gott lyssnande är verkligen en superkraft. Trendspanare siar i spåkulan att förmågan att lyssna kommer att värderas allt högre i ett samhälle där mycket går ut på att synas och höras. Stephen Covey sa ”De flesta av oss lyssnar inte med intentionen att förstå. Vi lyssnar med intentionen att ge svar.” I vårt snabba samhälle hoppar vi genast in i lösningar och rådgivning utan att ha fått hela bilden klar för oss. Det är det här team facilitering tar sikte på. En teamfacilitator lyssnar på gruppen och ställer frågor som lockar fram insikter och svar.

Nedan kan du läsa om sju steg till att få superhjältekraften LYSSNA.

 1. Tänk dig att du ska titta på en film eller läsa en bok.
  Det första steget är att du försätter dig i ett betraktande tillstånd. Väldigt få av oss börjar argumentera med TV:n eller boken när vi tittar på film eller läser en bok. När vi utför dessa aktiviteter är vi inställda på att ta in budskapet snarare än att i första läget ifrågasätta det. Här är det viktigt att låta sina egna värderingar vila en stund, syftet är ju att lyssna på vad den andra har att säga och att få en kartbild över dennes värderingar snarare än dina egna.
 2. Relationen finns i dina ögon.
  Att lyssna aktivt handlar i stor grad av att bygga en relation. Om du vill skapa en relation och ett förtroende kommer du att göra det. Att spegla andras beteende är något som är djupt inrotat i oss människor och det kommer naturligt när vi är inställda på att lyssna aktivt. Våra spegelneuroner utvecklas under det första levnadsåret och hjälper barnet att bygga starka relationer till sina föräldrar. Det kan helt enkelt ses som en överlevnadsinstinkt under den period när vi är som mest utelämnade åt andras välvilja att ta hand om oss. Så slappna av och ta fram dina glada och nyfikna ögon. Din kropp sköter resten automatiskt.
 3. Anteckna frågor som dyker upp i ditt huvud.
  Istället för att avbryta personen och riskera att du smyger in egna värderingar hur du ser på saken är det bättre att kort notera sådant du inte förstår eller har invändningar mot. Oroa dig inte för att du bryter relationen. När du är närvarande så är du närvarande. Punkt.
 4. Våga vara tyst.
  Det här är mycket viktigt och kan ibland upplevas som lite svårt. Men jag lovar dig, att vara tyst en stund kan vara precis det som behövs för den andra personen ska hinna ikapp sina egna tankar. Vi har alla stunder då vi behöver närma oss kärnan från flera håll genom att resonera oss fram. Ett ”jag vet inte” kan efter ett par sekunders tystnad fortsätta i en helt annan konstruktiv riktning.
 5. Ställ öppna frågor.
  En sluten fråga kan besvaras med ja eller nej. Öppna frågor kräver dock ett resonerande svar. Blir svaret ”jag vet inte”, se punkt 4.Frågor som börjar med när, hur, vad, vem, varför är öppna. Till synes enkla frågor ger de fantastiska svaren.
 6. Jämför inte dina erfarenheter med andras.
  Vi gör alla subjektiva bedömningar av vad vi upplever. När alla på jobbet utom du reser sig upp och sjunger ”Ja, må du leva” har du din upplevelse och jag har min. Din upplevelse av en nära anhörigs bortgång skiljer sig från min. Låt det vara så. Alla människor bär med sig erfarenheter som du kan lära av. Lyssna på dem, du kommer att bli berikad.
 7. Avsluta med att tacka.
  Att tacka för samtalet och förtroendet som den andra har visat dig är ett snyggt sätt att avsluta samtalet på. Även om ni inte delar samma uppfattning är tacket en avväpnande gest.

Därmed vill jag tacka dig för att du läste inlägget. Du är även välkommen att läsa vidare om mina tjänster på CommZone.

Tagged: , , , ,