Ledarskap i siffror

Många som arbetar idag upplever ett allt högre tryck och akut stressreaktion är enligt Försäkringskassan en diagnos som hela tiden ökar. Istället för att skapa balans mellan alla delar ett liv innehåller låter vi oss kastas in i en karusell där arbetet och krav på effektivitet blir allt större. Samtidigt förlitar vi oss på fler verktyg och hjälpmedel och glömmer bort att uppgradera oss själva. Varför har det blivit så?

Efter att ha arbetat i och med flera organisationer och individer kan vi dra slutsatsen att:

  • Allt fler ansvarsområden splittrar fokus på vad som behöver göras. För många prioriterade områden leder till frustration och passivitet.
  • Mindre tid för eftertänksamhet bidrar till lägre självkännedom. Beslut fattas utifrån andras förväntningar istället för ens egna.
  • Energi läggs på svagheter som ska förbättras istället för att utveckla styrkorna. Det tar kraft och energi att förbättras inom områden där vi inte har optimala förutsättningar att lyckas.
  • Stress bidrar till minskat samarbete på företaget samt i vardagen och större fokus på att klara dagen. Ju mer vi kämpar, desto tystare blir vi.
ledarskap i siffror

Bilden ovan är tagen från Gallup som varje år genomför employee engagement index. Varje år över hela världen. Siffrorna är nedslående. Endast 16% av Sveriges anställda är engagerade på jobbet. 73% går dit och gör vad de ska, varken mer eller mindre. Resterande 12% är omotiverade och tenderar snarare att dränera arbetsplatsen på värdefull energi.

Ökad lönsamhet

Med detta som bakgrund borde det givetvis gå att göra justeringar. Genom att satsa på kartläggning av styrkor och att utveckla samarbetet utifrån varje enskild individ kan vi höja både välmående och engagemang på din arbetsplats. Att investera i mjukvaran är inget luddigt. Det är konkreta och mycket viktiga åtgärder för att skapa det varje företag behöver för att överleva; tillväxt och lönsamhet.

Att utveckla arbetsplatsen för att öka välmåendet bland de anställda bevisar sig gång efter annan. Studier* visar att anställda med högt personligt välmående förutom glädje genererar andra fördelar:

  • Deliver 31% higher productivity
  • Demonstrate 3 times higher creativity on the job
  • Are ten times more engaged by their jobs
  • Are 40% more likely to receive a promotion within a year
  • Generate 37% greater sales figures
  • Are three times more satisfied with their jobs

Dessa siffror står för sig själva. När du investerar i Styrkebaserat Ledarskap ska du kunna räkna hem kostnaden inom ett år.

*The_Economics_of_Wellbeing by Tom Rath & Jim Harter and Positive Intelligence by Shawn Achor (from the January/February 2012 Harvard Business Review)

Kostnadsbesparingar

Diagrammet nedan beskriver hälsokostnaderna mellan medarbetare som upplever sig blomstra, kämpa eller lida. Begreppen kan jämställas med engagerad, inte engagerad och aktivt oengagerad. En person som kämpar jämfört med en som mår bra kostar ca 20 000 kronor mer per år i hälsorelaterade kostnader. Skillnaden mellan en person som lider jämfört med en välmående är ännu större, 48 000 kronor per år.

I ett räkneexempel baserat på hur en genomsnittlig arbetsplats med 100 st anställda ser ut blir summan ca 2 miljoner kronor. Varje år. Det är mycket pengar som går till spillo på bekostnad av medarbetarnas välmående.

Kostnadsbesparingen i sig gör att du räknar hem investeringen på kort tid.

Utifrån detta resonemang genomför vi på CommZone gärna en behovsanalys genom företagscoaching tillsammans med dig och vilka aktiviteter ni vill genomföra för att höja konkurrenskraften inom ert verksamhetsområde. Analyskostnaden stryks då du skriver under avtal för fortsatta utvecklingsaktiviteter.

ledarskap i siffror

Kontakta oss

För att Du ska få ett upplägg som passar Dina behov kan det vara bra att prata igenom vilka förväntningar Du har. Använd gärna formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Tack för Ditt besök!

Namn*

E-post*

Telefon

Meddelande

”Jag har haft förmånen att coachas av Andreas. Han är en varm, vis och trygg person med mycket stor kompetens inom coachning. Hans förmåga att verkligen se en annan person är unik. Andreas rekommenderas varmt.”

”Det finns ingen tvekan om att jag skulla anlita Andreas som personlig coach igen om jag kom till ett vägskäl då jag inte vet vilken väg jag ska välja. Med Andreas hjälp växte jag som person och medmänniska.”

”Andreas höll ett fängslande föredrag för våra medarbetare. Han gjorde ett lysande framträdande och fångade hela publiken hela föreläsningen”

”Jag har vid Andreas föreläsningar sett hur han med sin energi och personliga engagemang skapar en intensivitet och hög närvarograd hos deltagarna.”

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Twitter

Följ oss på Google+

Vi finns även på Linkedin