Teamfacilitering

Utbildning med bestående förändring

Vad händer när du använder organisationens kunskaper och förmågor optimalt? Vad skulle det innebära om samarbetet ökade och missförstånden minskade? Och framför allt, vad händer med de organisationer som fokuserar på styrkor istället för svagheter?

Många medarbetare och specialister leder idag sig själva i det operativa arbetet utan att mellanchefen är allt för inblandad. Samtidigt jobbar de ofta tillsammans i team. Med CommZone som teamfacilitator får du hjälp med att sätta samarbetet och de gemensamma målsättningarna på plats.

Gemensamma målsättningar och önskade resultat bryts ner till individuella handlingsplaner som lyfter hela organisationen.

Vilka problem och hinder finns?

En teamfacilitering kan se ut på olika sätt beroende på vilka hinder och problem som finns eller om det är något specifikt som ska uppnås. Ibland behöver man bara prata ihop sig med hjälp av en extern part som ställer riktade frågor som leder teamet framåt i sina tankeprocesser.

Teamfacilitering utifrån era behov

Utifrån det behov som ligger till grund anpassas en insats och agenda som leder teamet framåt. Själva faciliteringen är en dynamisk process som ställer krav på lyhördhet, snabbtänkthet samt en pedagogisk och skicklig kommunikativ förmåga. Det gör att uppdragets riktning är viktigare än en fast agenda för att teamet ska kunna faciliteras på bästa sätt.

styrkebaserat ledarskap, teamfacilitering

Kontakta oss

För att Du ska få ett upplägg som passar Dina behov kan det vara bra att prata igenom vilka förväntningar Du har. Använd gärna formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Tack för Ditt besök!

Namn*

E-post*

Telefon

Meddelande

”Jag har haft förmånen att coachas av Andreas. Han är en varm, vis och trygg person med mycket stor kompetens inom coachning. Hans förmåga att verkligen se en annan person är unik. Andreas rekommenderas varmt.”

”Det finns ingen tvekan om att jag skulla anlita Andreas som personlig coach igen om jag kom till ett vägskäl då jag inte vet vilken väg jag ska välja. Med Andreas hjälp växte jag som person och medmänniska.”

”Andreas höll ett fängslande föredrag för våra medarbetare. Han gjorde ett lysande framträdande och fångade hela publiken hela föreläsningen”

”Jag har vid Andreas föreläsningar sett hur han med sin energi och personliga engagemang skapar en intensivitet och hög närvarograd hos deltagarna.”

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Twitter

Följ oss på Google+

Vi finns även på Linkedin